Informacije za prosilce

Nekaj predlogov, kako lahko začnete svojo situacijo reševati sami:

  • Izpolnite obrazec za pridobitev denarne socialne pomoči in ga oddajte Centru za socialno delo Grosuplje, Adamičeva cesta 51
  • 1290 Grosuplje.
  • Izpolnite obrazeza izredno denarno pomoč pri Občini Grosuplje in ga oddajte na Občino Grosuplje, Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
  • Navežete stik z Rdečim križem Grosuplje (telefon: 7811-630, mail: grosuplje.ozrk@ozrks.si), da vas obišče njihova prostovoljka in da si priskrbite paket s hrano, če jo potrebujete.
  • Navežite stik z Župnijskim Karitasom Grosuplje (telefon 7861-344, e-mail: karitasgrosuplje@googlegroups.com).
  • Če imate šoloobvezne otroke, navežite stik s šolsko svetovalno službo (OŠ Louis Adamič 7812 835, OŠ Brinje 7866 879).
  • Če ste brezposelni, imate pravico do brezplačne članarine v Mestni knjižnici Grosuplje – tam pa možnost, da redno spremljate časopise, imate brezplačni dostop do interneta … Prav tako članarine ne plačujejo otroci do 18. leta starosti.
  • Podrobneje nam opišite vašo situacijo (višina mesečnih prihodkov, vaš status (brezposelen/zaposlen/upokojenec), podatke o starosti otrok, kje ste že poiskali pomoč ter vaša pričakovanja)