S« terena« dobivamo pobude za dobrodelne aktivnosti, ponudbe in tudi konkretne prošnje za pomoč. S svojim medijskim vplivom se trudimo pomagati, naš namen je delovati kot povezovalni člen med tistimi, ki  želijo in lahko pomagajo in med tistimi, ki so pomoči potrebni.

Naš namen je delovati kot povezovalni člen med tistimi, ki želijo in lahko pomagajo in med tistimi, ki so pomoči potrebni.

Prav zato je dozorela odločitev, da ustanovimo samostojno, dobrodelno ustanovo – Fundacijo Drevored. Zakaj Fundacija? Zato, da bodo vse dobrodelne aktivnosti pod enim okriljem, da bo poslovanje 100% transparentno in podatki vsak trenutek dostopni javnosti. Za to bo skrbel tudi tričlanski nadzorni odbor. V nadzorni organ bomo povabili ugledne občane, ki bodo s svojo integriteto zagotovilo za pošteno delovanje Fundacije. Več v Aktu o ustanovitvi.

Kje lahko Fundacija pomaga?

  • pomoč pri zbiranju sredstev za letovanja otrok
  • povezovanje donatorjev in izvajalcev pri sanaciji akutnih bivanjskih problemov ter organizacija prenove
  • urgentna finančna pomoč socialno šibkim pri plačilu osnovnih življenskih stroškov: položnice, hrana, kurjava …
  • pomoč nadarjenim otrokom iz socialno šibkih družin: plačilo treningov, nakup opreme, dodatno izobraževanje …
  • vzpostavitev informacijske baze ponudnikov in prejemnikov materialne pomoči …

Namen Fundacije je  tudi svetovanje različnih strokovnjakov s področij financ, prava, psihologije in drugih znanj, ki lahko učinkovito pomagajo ljudem pri iskanju novih poti in rešitev. Zato vabimo vse, ki imate tovrstna znanja in željo pomagati, da se nam javite. Pozivamo tudi posameznike, ki želite donirati sredstva, da nas kontaktirate. Podjetnike in gospodarske družbe v mesecu decembru vabimo, da v duhu družbene odgovornosti in racionalnosti sredstva, namenjena nakupu novoletnih voščilnic in poslovnih daril, donirate v Fundacijo Drevored. Zagotavljamo vam, da bodo sredstva tako mnogo bolj učinkovito porabljena.

Ustanovitelji  Fundacije Drevored bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bo upravičila svoje poslanstvo. Vendar sami ne bomo zmogli. Pričakujemo in želimo si vašega sodelovanja, predlogov, idej … Kajti le skupaj, povezani v solidarnosti, lahko izboljšamo razmere.